Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 809/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 808/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
Uchwała Nr 807/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 806/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 805/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 804/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Inowrocławskiemu odrębnymi ustawami na 2022 rok
Uchwała Nr 803/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 802/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 801/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 230 cm i 265 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2512C Krężoły - Tuczno, na dz. nr 210/1 w Złotnikach Kujawskich.
Uchwała Nr 800/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wierzba biała o obwodzie pnia 228 cm, rosnącego na dz. nr 149/7 przy ul. Tadeusza Kościuszki 11A w Kruszwicy.
Uchwała Nr 799/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku klon srebrzysty o obwodzie pnia 245 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2570C Pieranie - Papros, na dz. nr 1/2 w m. Konary, gm. Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 798/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wierzba biała o obwodzie pnia 258 cm, rosnącego na dz. nr 13 (obręb 6, arkusz 66), przy ul. Średniej 9 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 797/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2022 - 2037
Uchwała Nr 796/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 rok
Uchwała Nr 795/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie wyboru wariantu średniej arytmetycznej w latach 2022-2025, stosowanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Inowrocławskiego, dla wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu
Uchwała Nr 794/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych wraz z wytycznymi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zasad sporządzania informacji dodatkowej, łącznego sprawozdania finansowego, sposobu dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami oraz zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 793/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 792/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Panu Przemysławowi Majcherkiewiczowi w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej.