Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 283/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 282/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2022.
Uchwała Nr 281/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2020 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 280/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem II" dla uczniów/uczennic przyjętego uchwałą Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. :Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 279/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 278/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany procedury wewnętrznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników VAT
Uchwała Nr 277/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 276/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Uchwała Nr 275/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 274/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 273/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 272/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 271/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.