Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęLista rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę InowrocławskiegoZawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Montaż instalacji radiokomunikacyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi sieci T-Mobile numer: 35942 GBY_KRUSZWICA_RYNEK7 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 189/1 obręb 2 w Kruszwicy"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Pakość Solar Park - część 1/2 o mocy do 25 MW na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2, 3, 10 oraz części działki nr 7, obręb Wielowieś,gm. Pakość"
Informacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Batkowie i Wielowsi.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego informujące, że na wniosek inwestora STAN GROUP Sławomir Stanek, Chełmiczki 49, 88-121 Chełmce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Budowa placu składowo - postojowego wraz z odwodnieniem w ramach zabudowy zagrodowej na działkach o numerach ewidencyjnych 26/9, 26/6 i 26/14 położonychw obrębie Chełmiczki, gmina Kruszwica".
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej - elektrownia fotowoltaiczna o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 7/3, obręb Kępa Kujawska, gmina Gniewkowo ".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Rojewo od km 7+890,87 do km 9+544,33 zlokalizowanej na terenie dz. nr ewid.: 96, 123, 119, 115, 104/2, 104/1, 100/1, 109, 31/1, 105/1 obr. Płonkowo, gm. Rojewo"
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego DOM W ŻURAWKACH 4 na terenie działki o numerze ewidencyjnym 93/1 obręb Rejna, gmina Dąbrowa Biskupia".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego z 15 września 2023 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika". Wnioskodawcą jest Burmistrz Pakości.
Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyOgłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbyciaArchiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56 obręb Góra, gmina Inowrocław".