Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Henryk Procek
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 35 92 241

 1. Do zadań i kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
  1. 1) wykonywanie zadań w zakresie określonym przez Starostę i niniejszy Regulamin;
  2. 2) podejmowanie czynności kierownika Starostwa pod nieobecność Starosty lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Starostę, zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
  3. 3) koordynowanie i nadzorowanie działalności bezpośrednio podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu;
  4. 4) współpraca z naczelnikami wydziałów i kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych nie wymienionymi w ust. 2 i 3 w zakresie spraw powierzonych do realizacji przez Starostę lub wynikających z jego poleceń;
  5. 5) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw określonych przez Starostę lub wynikających z jego poleceń;
  6. 6) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
  7. 7) niezwłoczne zgłaszanie Staroście wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości lub zjawisk społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, pracowniczych, awarii, katastrof czy konfliktów i innych zagrożeń dla Powiatu i Starostwa;
  8. 8) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz nadzorowanie załatwienia tych spraw przez podległe im komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne.
 2. Wicestaroście merytorycznie podlegają:
  1. 1) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
   1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
   2. Referat Gospodarki Nieruchomościami,
  2. 2) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  3. 3) Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji;
  4. 4) Wydział Komunikacji i Transportu;
 3. Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10365
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wicestarosta
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 12.11.2020 14:46:32
Data udostępnienia informacji: 12.11.2020 14:46:32
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2024 07:11:59
Rejestr zmian