Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 18/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 17/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z planem kontroli.
Zarządzenie Nr 16/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Inowrocławiu przy ul. Popowickiej, na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 15/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewnętrznych zgodnie z "Rocznym ramowym planem kontroli na rok 2023"
Zarządzenie Nr 14/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Komaszyce, Marcinkowo, Dulsk, Słońsko, Turzany, gmina Inowrocław.
Zarządzenie Nr 13/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy ul. Marii Konopnickiej 15 w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 12/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej, na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 11/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie zapewnienia pracownikom Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu obsługującym monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.
Zarządzenie Nr 10/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalania zasad udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych, opuszczających: dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
Zarządzenie Nr 9/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalania zasad przyznawania rodzinom zastępczym świadczeń fakultatywnych
Zarządzenie Nr 8/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania negocjacji z zakresu zadań z rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 7/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi w miejscowościach: Chełmce, Łojewo, Inowrocław, na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 6/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Dostawa tonerów, tuszy do drukarek komputerowych laserowych i atramentowych oraz tonerów do kopiarek dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 5/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Dostawa artykułów i materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 4/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w miejscowości Batkowo gmina Inowrocław, na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 3/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 15/2022 na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia.
Zarządzenie Nr 2/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w miejscowości Wonorze gmina Dąbrowa Biskupia, na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 1/2023
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 stycznia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do ogrzewania budynku wielofunkcyjnego w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.