Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Henryk Procek
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 241

 1. Do zadań i kompetencji Wicestarosty należy w szczególności:
  1. 1) wykonywanie zadań w zakresie określonym przez Starostę i niniejszy Regulamin;
  2. 2) podejmowanie czynności kierownika Starostwa pod nieobecność Starosty lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Starostę, zgodnie z udzielonym upoważnieniem;
  3. 3) koordynowanie i nadzorowanie działalności bezpośrednio podległych wydziałów;
  4. 4) współpraca z naczelnikami wydziałów i kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych niewymienionymi w ust. 2 w zakresie spraw powierzonych do realizacji przez Starostę lub wynikających z jego poleceń;
  5. 5) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw określonych przez Starostę lub wynikających z jego poleceń;
  6. 6) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych;
  7. 7) niezwłoczne zgłaszanie Staroście wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości lub zjawisk społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, pracowniczych, awarii, katastrof czy konfliktów i innych zagrożeń dla Powiatu i Starostwa;
  8. 8) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz nadzorowanie załatwienia tych spraw przez właściwe komórki organizacyjne i powiatowe jednostki organizacyjne.
 2. Wicestaroście merytorycznie podlegają:
  1. 1) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
  2. 2) Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia;
  3. 3) Wydział Kultury i Promocji;
  4. 4) Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji;
  5. 5) Referat ds. zamówień publicznych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 66
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wicestarosta
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 26.06.2024 14:38:13
Data udostępnienia informacji: 01.07.2024 07:46:35
Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2024 14:09:34
Rejestr zmian