Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 397/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Panu Tadeuszowi Gutowskiemu, Panu Janowi Bolewickiemu i Panu Kazimierzowi Bolewickiemu w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 396/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc czerwiec 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
chwała Nr 395/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 394/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok
Uchwała Nr 393/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Uchwała Nr 392/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 391/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 390/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania 39 sztuk laptopów oraz Modemów do Internetu LTE i Starterów - kart SIM z Internetem LTE do zdalnej nauki dla 39 uczniów 9 szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
Uchwała Nr 389/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 388/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 387/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 386/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 385/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 384/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2019 r.
Uchwała Nr 383/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 382/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2019 rok.
Uchwała Nr 381/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Uchwała Nr 380/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc maj 2020 r. Pani Wiesławie Cisek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Firma CIBERO Wiesława Cisek.
Uchwała Nr 379/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego dwupniowego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 55 cm i 65 cm, rosnącego na dz. nr 149/11 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.