Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 986/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie informacji za III kwartał 2022 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 985/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 984/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Inowrocławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Uchwała Nr 983/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2023 r.
Uchwała Nr 982/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia opinii i uwag oraz przyjęcia informacji o wynikach konsultacji projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 981/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 980/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasiłków zdrowotnych na 2022 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
Uchwała Nr 979/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 978/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 977/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych - maszyn szwalniczych wraz z wyposażeniem stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, będących w użytkowaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 976/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o akredytację Erasmusa (KA120) w ramach programu Erasmus +.
Uchwała Nr 975/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o akredytację Erasmusa (KA120) w ramach programu Erasmus +.
Uchwała Nr 974/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i obsługą programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta.
Uchwała Nr 973/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją i obsługą programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie.
Uchwała Nr 972/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Uchwała Nr 971/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 250 cm, 200 cm i 170 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2576 Piecki-Piaski-Wola Wapowska, na dz. nr 139/8 w m. Piecki, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 970/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni 250 cm i 245 cm rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2529C Murzynno - Klepary, na dz. nr 65/1 obręb Murzynno, gmina Gniewkowo.
Uchwała Nr 969/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 200 cm rosnącego na dz. nr 97/25 przy al. Henryka Sienkiewicza w Inowrocławiu oraz 2 drzew gatunku klon jesionolistny o obwodach pni 60 cm i 75 cm rosnących na dz. nr 43/11 przy ul. Ustronie w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 968/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.