Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kierownikiem jest Joanna Michalak
ul. Mątewska 17,
88 - 100 Inowrocław
III piętro, p. 302-303
tel. 52 3592 324, - 325
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl
kontrola@inowroclaw.powiat.pl

 1. 1. Biuro prowadzi audyt wewnętrzny, realizuje zadania kontrolne oraz postępowania sprawdzające.
 2. 2. Działalność Biura jest niezależna od czynności operacyjnych Starostwa i stanowi wsparcie ustanowionego systemu zarządzania.
 3. 3. Realizowane przez Biuro zadania, w szczególności zadania audytowe, służą obiektywnej i niezależnej ocenie kontroli zarządczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu.
 4. 4. Działalność Biura opiera się na standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, standardach kontroli finansowej oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. 5. Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:
  1. 1) w zakresie audytu wewnętrznego:
   1. planowanie i organizacja zadań audytowych (zapewniających i doradczych) w oparciu o analizę i ocenę ryzyka,
   2. opracowywanie planów audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z ich realizacji,
   3. realizacja zadań zapewniających na podstawie opracowanych rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
   4. realizacja zadań zapewniających poza planem audytu, zleconych przez Starostę,
   5. realizacja zadań doradczych na wniosek Starosty, naczelników wydziałów lub kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
   6. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających,
   7. informowanie Starosty o ustaleniach z przeprowadzonych zadań zapewniających i doradczych,
   8. monitorowanie realizacji rekomendacji wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających i doradczych oraz ocena właściwości i terminowości podjętych działań,
   9. realizacja czynności sprawdzających w wyniku wdrożenia rekomendacji oraz ocena ich skuteczności,
   10. opiniowanie na wniosek zainteresowanych, projektów wdrażanych rozwiązań i regulacji wewnętrznych,
   11. koordynowanie działań z audytorami zewnętrznymi, w tym monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych audytorów zewnętrznych;
  2. 2) w zakresie kontroli:
   1. opracowywanie rocznych ramowych planów kontroli w zakresie planowanych kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz w podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu,
   2. opracowywanie kwartalnych planów kontroli z określeniem tematyki, rodzaju i terminu planowanych kontroli, ujętych w planie rocznym,
   3. przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Starostę planów kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz innych podmiotach, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu, w tym Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
   4. przeprowadzanie kontroli doraźnych oraz postępowań sprawdzających, zleconych przez Starostę,
   5. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
   6. sporządzanie sprawozdań z realizacji kontroli,
   7. sporządzanie projektów zaleceń pokontrolnych Zarządu,
   8. sporządzanie projektów wystąpień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów kontrolnych i organów ścigania,
   9. monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Zarząd,
   10. współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
   11. udzielanie kontrolowanym instruktażu, w toku prowadzonych kontroli,
   12. udzielanie bieżących porad i konsultacji,
   13. koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez wydziały Starostwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
   14. koordynowanie zadań i czynności realizowanych przez Starostwo w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10652
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 10:59:37
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 10:59:37
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:38:41
Rejestr zmian