Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 751/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 750/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Inowrocławiu przy ul. Miechowickiej, na cele budowlane.
Uchwała Nr 749/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 748/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 747/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 746/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.
Uchwała Nr 745/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.
Uchwała Nr 744/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 743/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 742/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 741/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 740/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza -Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 739/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 738/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną w Inowrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, na cele budowlane.
Uchwała Nr 737/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu pomieszczeń biurowych od Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu oraz przekazania przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu pomieszczeń biurowych dla Powiatowego Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu, znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 736/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
Uchwała Nr 735/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Aleksander - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu do podejmowania czynności w imieniu Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Uchwała Nr 734/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 733/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie umorzenia należności za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.