Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1260/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie dokonania zmianw planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r
Uchwała Nr 1259/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1258/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. ,,Zostań Omnibusem III"
Uchwała Nr 1257/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r
Uchwała Nr 1256/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia laboratyjnego do Pracowni pomiarów technicznych dla zawodu technik analityk w Zespole Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV"
Uchwała Nr 1255/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznego sprzętu przekazanych na rzecz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkól im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, dla której organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. ,,Zostań Omnibusem III"
Uchwała Nr 1254/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1253/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica
Uchwała Nr 1252/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane
Uchwała Nr 1251/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2024-2037
Uchwała Nr 1250/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok
Uchwała Nr 1249/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1248/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dJa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1247/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie przekazania pomieszczeń dla Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu znajdujących się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu oraz ustalenia zasad rozliczania kosztów eksploatacji
Uchwała Nr 1246/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację pojazdu specjalnego IVECO z podestem ruchomym będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu