Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1272/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok
Uchwała Nr 1271/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie dotacji w 2024 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1270/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa gatunku topola kanadyjska, rosnącego w granicy dz. nr 16/2, stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego, należącej do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1539C Nowa Wieś Wielka - Pęchowo oraz dz. nr 16/32 należącej do osoby fizycznej, w m. Krążkowo, gm. Złotniki Kujawskie
Uchwała Nr 1269/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie informacji za IV kwartał 2023 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 1268/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski za 2023 rok
Uchwała Nr 1267/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr 1266/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1265/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia do Pracowni sieciowych systemów komputerowych dla zawodów technik informatyk, technik teleinformatyk w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu w ramach projektu pn. ,,Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV"
Uchwała Nr 1264/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce
Uchwała Nr 1263/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1262/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. ,,Zostań Omnibusem III"
Uchwała Nr 1261/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 stycznia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2529C Murzynno Klepary, na dz. nr 65/1 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo