Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1302/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r.
Uchwała Nr 1301/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 marca 2024 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok
Uchwała Nr 1300/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Uchwała Nr 1299/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 marca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wiąz pospolity, rosnącego na dz. nr 20 (obręb 6, arkusz 66) przy ul. 3 Maja 11 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1298/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr 1297/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu w czasie jego nieobecności
Uchwała Nr 1296/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Inowrocławskiego do porozumienia w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla "Inowrocławskiej Grupy Zakupowej" na okres od dnia 1.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. oraz udzielenia pełnomocnictwa Upoważnionemu Zamawiającemu Gminie Inowrocław -Liderowi "Inowrocławskiej Grupy Zakupowej".
Uchwała Nr 1295/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania i oceny wniosków klubów sportowych, o udzielenie dotacji na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu oraz przyjęcia Regulaminu prac Komisji.
Uchwała Nr 1294/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2023 rok
Uchwała Nr 1293/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2023 rok