Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 732/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 731/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 730/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy do wykonania działań związanych z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.
Uchwała Nr 729/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego usytuowanego na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Marii Konopnickiej 15, będącej w zarządzie Il Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 728/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkól Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w przypadku jego nieobecności
Uchwała Nr 727/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 726/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2021r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacjio kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 725/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2021r.
Uchwała Nr 724/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka wI nowrocławiu za I półrocze 2021r.
Uchwała Nr 723/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 722/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych - dwóch zestawów komputerowych stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Gminy Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 721/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup wyposażenia dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 720/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie wytypowania zadań inwestycyjnych do złożenia przez Powiat Inowrocławski w naborze nr 1/2021/RFRD wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Uchwała Nr 719/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rojewo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
Uchwała Nr 718/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 6 drzew, tj. drzewa gatunku modrzew europejski o obwodzie pnia 57 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 50 cm, 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 45 cm i 44 cm oraz 2 drzew gatunku sosna pospolita o obwodach pni 38 cm i 42 cm, rosnących na dz. nr 15/9 w m. Ludzisko, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 717/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 195 cm i 200 cm,rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2559C Janikowo - Koluda Mała,na dz. nr 102/3 w m. Koluda Mała, gm. Janikowo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 250 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C Dębowo - Korytkowo, na dz. nr 352/2 m. Kołodziejewo, gm. Janikowo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 215 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2558C Janikowo - Tupadly, na dz. nr 1/1 w m. Ludzisko, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 716/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 230 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droganr 252, na dz. nr 35 w m. Góra, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 715/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 714/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. 2 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 145 cm i 135 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 28/2 w m. Balice, gm. Janikowo oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 310 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C Dębowo - Korytkowo, na dz. nr 352/1 w m. Kołodziejewo, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 713/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 18 drzew, tj. 8 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 255 cm, 220 cm, 190 cm, 235 cm, 220 cm, 340 cm, 310 cm i 280 cm, 2 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 185 cm i 150 cm, drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 265 cm oraz drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 155 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2578C Bródzki - Głębokie, na dz. nr 37 w m. Tarnowo, gm. Kruszwica, 3 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni 270 cm 285 cm i 240 cm oraz drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 160 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2578C Bródzki - Głębokie, na dz. nr 76/1 w m. Gocanówko, gm. Kruszwica, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 205 cm i drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 220 cm, rosnących...
Uchwała Nr 712/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 18 drzew, tj. 17 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 24 cm, 80 cm, 22 cm, 23 cm, 26 cm, 23 cm, 15 cm, 15 cm, 26 cm, 17 cm, 25 cm, 21 cm, 27 cm, 27 cm, 120 cm, 160 cm i 246 cm, rosnących na dz. nr 52/8 (obręb 7, arkusz 110), przy ul. Poznańskiej 345 w Inowrocławiu i drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 90 cm, rosnącego na dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110), przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu oraz na przesadzenie w obrębie nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 20 cm, rosnącego na dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110), przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 711/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 710/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie Pana Rafała Waltera - dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu.