Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

 1. Do podstawowych zadań stanowiska ds. polityki społecznej należy w szczególności:
  1. 1) koordynowanie i nadzór nad działaniami podejmowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Inowrocławskiego dotyczącymi polityki społecznej, m.in. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej i senioralnej;
  2. 2) diagnozowanie potrzeb mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w zakresie polityki społecznej i określanie jej priorytetów;
  3. 3) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć przeciwdziałających marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu wśród społeczności lokalnej i mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego;
  4. 4) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć i działań służących poprawie sytuacji osób starszych, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej;
  5. 5) inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów, strategii i programów adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz monitorowanie ich realizacji;
  6. 6) opracowanie i zapewnienie wdrożenie Polityki Senioralnej Powiatu Inowrocławskiego;
  7. 7) utworzenie Rady Seniorów Powiatu Inowrocławskiego i nadanie statutu;
  8. 8) prowadzenie polityki informacyjnej skierowanej do osób wykluczonych społecznie i seniorów;
  9. 9) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz inicjatyw lokalnych, w tym zwłaszcza w zakresie integracji, edukacji, kultury, sportu i rekreacji;
  10. 10) upowszechnianie i propagowanie tematyki związanej z sytuacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz seniorów na rzecz integracji i współpracy międzypokoleniowej;
  11. 11) współpraca z podmiotami, jednostkami organizacyjnymi Powiatu Inowrocławskiego oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych i realizujących inne zadania w zakresie polityki społecznej.
 2. Prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu nad realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku, Dom Pomocy Społecznej w Warzynie oraz Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu zadań statutowych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 74
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stanowisko ds. Polityki Społecznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 26.06.2024 12:14:33
Data udostępnienia informacji: 26.06.2024 13:18:50
Data ostatniej aktualizacji: 28.06.2024 11:51:49
Rejestr zmian