Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 649/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
Uchwała Nr 648/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie informacji za rok 2020 obejmującej: wykonanie budżetu; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty; wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
Uchwała Nr 647/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2020 r.
Uchwała Nr 646/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 645/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 644/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 643/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 642/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w ramach projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19".
Uchwała Nr 641/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w ramach projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19".
Uchwała Nr 640/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w ramach projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".
Uchwała Nr 639/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku w ramach projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjne-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID -19".
Uchwała Nr 638/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w ramach projektu grantowego pn. ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".
Uchwała Nr 637/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 636/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Państwu Arlecie i Markowi Lewandowskim w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej w Słońsku, gmina Inowrocław, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 635/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 634/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 633/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiejw Inowrocławiu.
Uchwała Nr 632/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 631/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 630/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 629/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 628/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu, dla Kuratorium Oświatyw Bydgoszczy z przeznaczeniem na Oddział Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.
Uchwała Nr 627/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych pracowni renowacji elementów architektury w Zespole Szkól Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu w ramach projektu pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 626/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni chemicznych w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Uchwała Nr 625/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 9 drzew, tj. 5 dwupniowych drzew gatunku żywotnik zachodni o obwodach pni 54+49 cm, 42+40 cm, 34+31 cm, 38+40 cm i 60+55 cm oraz 4 drzew gatunku żywotnik zachodni o obwodach pni 47 cm, 79 cm, 72 cm i 81 cm, rosnących na dz. nr 37/55 w m. Latkowo,gm.Inowrocław.
Uchwała Nr 624/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 623/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 622/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 621/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 620/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok.