Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem jest Bernarda Nowak
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
1 piętro p. 117
tel. 52 35 92 130
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

 1. 1. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz geodezji i kartografii.
 2. 2. Do podstawowych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie geodezji i kartografii należy:
  1. 1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
   1. a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
    1. - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych w systemie teleinformatycznym, zwanej „bazą egib",
    2. - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych w systemie teleinformatycznym, zwanej „bazą GESUT",
    3. - gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
   2. b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych: rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 :500 - 1 :5000, zwanej „bazą BDOT500",
   3. c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
  2. 2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie uzgodnień;
  3. 3) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
  4. 4) zakładanie osnów szczegółowych;
  5. 5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  6. 6) archiwizowanie materiałów pzgik, w tym zbiorów dokumentów stanowiących dowody zmian danych ewidencyjnych;
  7. 7) kontrolowanie przyjmowanych do pzgik opracowań sporządzonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
  8. 8) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych;
  9. 9) współdziałanie przy realizacji zadań z Głównym Geodetą Kraju, w tym zakresie zakładanie i prowadzenie krajowej bazy GESUT;
  10. 10) współpraca z podmiotami zarządzającymi sieciami uzbrojenia terenu.
 3. 3. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych należy:
  1. 1) tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
  2. 2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości i zasobem nieruchomości Skarbu Państwa;
  3. 3) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem oraz zwrotem nieruchomości zbędnych na cele wywłaszczenia, ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości;
  4. 4) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  5. 5) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
  6. 6) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntów i działek pod budynkami osobom, które przekazały gospodarstwo rolne państwu w zamian za rentę;
  7. 7) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
  8. 8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego;
  9. 9) przeprowadzanie na koszt Skarbu Państwa postępowania scaleniowego lub wymiennego,
  10. 10) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w szczególności związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
  11. 11) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów rolnych i leśnych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 24594
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 11:55:47
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 11:55:47
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:41:06
Rejestr zmian