Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z wydaniem wtórnika tablic rejestracyjnych oraz wymianą tablic rejestracyjnych dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik. Czynności związane z wydaniem wtórnika/wymianą tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia tablic/y dokonuje właściciel pojazdu. Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo upoważnienie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.
1. W przypadku kradzieży tablic / tablicy / na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice /tablicę/ rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepką kontrolną po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, - przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych,

- zdaniu pozostałej tablicy rejestracyjnej.
2. W przypadku zgubienia tablic /tablicy/ rejestracyjnych na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice /tablicę/ rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:
-oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego, - złożeniu stosownego oświadczenia o utracie tablicy rejestracyjnej, - zdaniu pozostałej tablicy rejestracyjnej.
3. W przypadku zniszczenia tablic /tablicy/ rejestracyjnych na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny pojazdu i zalegalizowane tablice /tablicę/ rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po: - zdaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych, - oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego.


W przypadkach, o których mowa powyżej na wniosek właściciela pojazdu można wydać zalegalizowane tablice /tablicę/ rejestracyjne (wtórnik) z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego ( dotyczy tylko tablic rejestracyjnych "białych" ). Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika), ale nie dłuższy niż 30 dni, wydaje się na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice /tablicę/ rejestracyjne.
DO WGLĄDU!
a) dokument tożsamości: - dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, - w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy, b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.
*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11221
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz wymiana tablic rejestracyjnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:49:40
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:49:40
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:09:20
Rejestr zmian