Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR LXVII/564/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Inowrocławskim na lata 2024-2026.
UCHWAŁA NR LXVII/563/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2023 roku.
UCHWAŁA NR LXVII/562/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2023 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
UCHWAŁA NR LXVII/561/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2024 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
UCHWAŁA NR LXVII/560/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
UCHWAŁA NR LXVII/559/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.
UCHWAŁA NR LXVII/558/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2023 r.
UCHWAŁA NR LXVII/557/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2023.
UCHWAŁA NR LXVII/556/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2023 rok.
UCHWAŁA NR LXVII/555/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
UCHWAŁA NR LXVII/554/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2024-2037.
UCHWAŁA NR LXVII/553/2024
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 marca 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 rok.