Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 451/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała Nr 450/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała Nr 449/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 448/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie
Uchwała Nr 447/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Domu Pomocy w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 446/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 445/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 444/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 443/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028".
Uchwała Nr 442/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 5 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 460 cm, 275 cm, 220 cm i 255 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo - Kruszwica, na dz. nr 205/2 w m. Łojewo, gm. Inowrocław oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 425 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga 252, na dz. nr 9 w m. Witowy, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 441/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 130 cm, rosnącego na dz. nr 3/4 (obręb 3, arkusz 11) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 440/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie informacji za II kwartał 2020 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 439/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 438/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wytypowania zadań inwestycyjnych do złożenia przez Powiat Inowrocławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2020/FDS w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Uchwała Nr 437/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 436/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.
Uchwała Nr 435/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
Uchwała Nr 434/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała Nr 433/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 432/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Uchwała Nr 431/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Dąbrowa Biskupia części nieruchomości położonej w Pieraniu, gmina Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 430/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała Nr 429/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Rafała Waltera do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Uchwała Nr 428/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pani Alicji Aleksander do pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Uchwała Nr 427/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Andrzeja Marczewskiego do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Ludziskach na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Uchwała Nr 426/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pana Dariusza Cykulskiego do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Uchwała Nr 425/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przeniesienia Pani Elżbiety Zajonz do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Uchwała Nr 424/2020Z
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku
Uchwała Nr 423/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 422/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 421/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 420/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 419/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany procedury wewnętrznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników VATUchwała Nr 418/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 417/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
Uchwała Nr 416/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 20 drzew, tj. 4 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 95 cm, 177 cm, 231 cm i 135 cm, 4 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 169 cm, 146 cm, 116 cm i 116 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 107 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2407C Kołodziejewko - Kołodziejewo - Trląg, na dz. nr 152/6 w m. Trląg, gm. Janikowo, 3 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 244 cm, 212 cm i 136 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2407C Kołodziejewko - Kołodziejewo - Trląg, na dz. nr 152/5 w m. Trląg, gm. Janikowo, 3 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 104 cm, 83 cm i 99 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2552C Dębowo - Korytkowo, na dz. nr 3/1 w m. Głogówiec, gm. Janikowo oraz 5 drzew gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni
Uchwała Nr 415/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 195 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. Oldrzychowo.
Uchwała Nr 414/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 13 drzew, tj. 3 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 160 cm, 165 cm i 180 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice - Rzadkwin, na dz. nr 17/1 w m. Ołdrzychowo, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 230 cm oraz 8 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 210 cm, 250 cm, 210 cm, 185 cm, 240 cm, 150 cm, 160 cm i 220 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2564C Balice - Górki - Ciechrz, na dz. nr 21 w m. Balice oraz drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 240 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2550C Broniewice - Kołodziejewo, na dz. nr 244 w m. Kołodziejewo.
Uchwała Nr 413/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 412/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 411/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 410/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panią Marią Licznerską na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 409/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o wykonanych pracach remontowych w budynku przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowrocławiu, w którym prowadzona jest Niepubliczna Bursa w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 408/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Artura Łuczaka nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 407/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Jabłońskiej-Nowickiej nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 406/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Zawadzkiej nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 405/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Kingi Busse nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 404/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Piaskowskiej nauczyciela kontraktowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 403/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Kaszyńskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 402/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kempskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 401/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Baesel nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 400/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Ostrowskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 399/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 21 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 195 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 52 w m. Ściborze, 10 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 230 cm, 245 cm, 275 cm, 235 cm, 265 cm, 255 cm, 310 cm, 220 cm, 280 cm i 195 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 192/5 w m. Rojewo, 3 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 200 cm, 220 cm i 210 cm, rosnących w pasie drogowym. drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 192/4 w m. Rojewo, 2 drzew gatunku klon jawor o obwodach pni 135 cm i 190 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 149 w m. Jaszczółtowo, drzewa gatunku jesion wyn
Uchwała Nr 398/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach Projektu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".