Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 378/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 377/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc maj 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKINO Maciej Urbanek.
Uchwała Nr 376/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc maj 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Roman Gajecki.
Uchwała Nr 375/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz urządzenia do terapii słuchowej w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Uchwała Nr 374/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.
Uchwała Nr 373/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Pani Reginie Moszczyńskiej w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej zaliczanej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 372/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc maj 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Uchwała Nr 371/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiące: kwiecień, maj 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski
Uchwała Nr 370/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Panu Piotrowi Cabańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Piotr Cabański Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Usługowe.
Uchwała Nr 369/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie wzorów i terminów składania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesięcznych sprawozdań finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 368/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie informacji za rok 2019 obejmującej: wykonanie budżetu, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opiat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
Uchwała Nr 367/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 366/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.II".
Uchwała Nr 365/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem
Uchwała Nr 364/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkól prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 363/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 362/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Uchwała Nr 361/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.
Uchwała Nr 360/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 359/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 358/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Panu Romanowi Gajeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Roman Gajecki.
Uchwała Nr 357/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Panu Dobiesławowi Jockowi i Panu Tomaszowi Wawryczukowi prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą KAFFERIA S.C.
Uchwała Nr 356/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Panu Maciejowi Urbankowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REKINO Maciej Urbanek.
Uchwała Nr 355/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Panu Maciejowi Budzyńskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Maciej Budzyński "Mini-Bar".
Uchwała Nr 354/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc marzec 2020 r. Pani Agnieszce Matusiak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Dirty Dancing Agnieszka Matusiak.
Uchwała Nr 353/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc marzec 2020 r. Panu Marcinowi Skonieczce prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Marcin Skonieczka Akademia Piłkarska
Uchwała Nr 352/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Pani Wiesławie Cisek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Firma CIBERO Wiesława Cisek.
Uchwała Nr 351/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. Panu Andrzejowi Myszkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą P.H. GASTROMAX Andrzej Myszkowski.
Uchwała Nr 350/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie umorzenia należności za miesiąc kwiecień 2020 r. firmie Barbara Luijckx sp.z o.o. w Latkowie.
Uchwała Nr 349/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 348/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie informacji za I kwartał 2020 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 347/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Gminie Dąbrowa Biskupia części nieruchomości położonej w Konarach, gmina Dąbrowa Biskupia.
Uchwała Nr 346/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
Uchwała Nr 345/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.