Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr VI/51/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok.
Uchwała Nr VI/50/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Uchwała Nr VI/49/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia woli powierzenia bibliotece publicznej, której organizatorem jest Miasto Inowrocław, wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Uchwała Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w 2018 r.
Uchwała Nr VI/47/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa powiatu inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 r.
Uchwała Nr VI/46/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie inowrocławskim w 2018 r.
Uchwała Nr VI/45/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.
Uchwała Nr V/44/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr V/43/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała Nr V/42/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok.
Uchwała Nr V/41/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała Nr V/40/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie powołania składu osobowego Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr V/39/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wskazania kandydatów do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, będących przedstawicielami Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr V/38/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2018.
Uchwała Nr V/37/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2019 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr V/36/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2018 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.