Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

        Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 •  rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (Dz. Urz. UE L 334 z 31.12.2018, str. 1 oraz D.Urz. UE L 423 z 15.12.2020, str.37)

  Wymagane dokumenty:
 • wniosek
 • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/2066, wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/2066
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za zezwolenie – 82 zł

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15

nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143

Termin załatwienia sprawy:

w ciągu miesiąca od dnia wpływu kompletnego wniosku (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:

Katarzyna Marciniak

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Mątewska 17
piętro III, pokój 310
tel. 52 35-92-287
email: k.marciniak@inowroclaw.powiat.pl.

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

        Dodatkowe informacje:

 • kopii pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie dołącza się do wniosku, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada
 • plan monitorowania wielkości emisji i plan poboru próbek są zatwierdzane w zezwoleniu
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9734
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 13:44:10
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 13:44:10
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2024 13:40:37
Rejestr zmian