Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.4210.495.2021.MT z 29 grudnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zawiadomienia i podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, wykonanie urządzeń melioracji wodnych, usługę wodną oraz szczególne korzystanie z wód na terenie dz. nr 2 w m. Dobiesławice, dz. nr 133/2 w m. Płonkowo oraz dz. nr 243/9, 243/11, 243/3 i 243/13 w m. Dąbie, gm. Rojewo, na łącznej powierzchni 25,0 ha.
Zawiadomienie znak BD.ZUZ.1.4210.435.2021.KK
z 20 grudnia 2021 r.
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Budowa gazociągu Świecie - Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo - Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.13.2020 z 20 września 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów znak OSR.6233.37.2017 z 26 czerwca 2017 r., udzielonego Robertowi Boruchowi, prowadzącemu działalność pn. ELEKTRO-SAT Robert Boruch.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.11.2020 z 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów znak OSR.6233.80.2014 z 8 stycznia 2015 r., udzielonego Anecie Malickiej-Jóźwiak i Rafałowi Malickiemu, prowadzącym działalność pn. PHU "RAF-MET" s.c. Aneta Malicka-Jóźwiak, Rafał Malicki.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.37.2020 z 20 września 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów znak OSR.6233.84.2014 z 9 grudnia 2014 r., zmienionego decyzją znak OSR.6233.7.2015 z 27 stycznia 2015 r., udzielonego LID-POL Sp. z o.o.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.36.2020 z 20 września 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów znak OSR.6233.83.2014 z 9 grudnia 2014 r., udzielonego SKALMET Sp. z o.o.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.22.2020 z 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów znak OSR.6233.30.2018 z 2 lipca 2018 r., udzielonego dla MULTI-METAL Sp. z o.o.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.14.2020 z 12 października 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, udzielonego Bernardowi Urbaniakowi, prowadzącemu działalność pn. Fabryka Maszyn i Urządzeń Do Przemysłu i Górnictwa Odlewnia Żeliwa Noteć Bernard Urbaniak decyzją znak ŚG.II.7244.6.2015 z 23 lutego 2015 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.31.2019 z 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów, udzielonego Zakładowi Produkcji Materiałów Budowlanych "PROMAX" Sp. z o.o. decyzją znak ŚG.7244.20.2014.MC z 29 sierpnia 2014 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.23.2020 z 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów znak OSR.6233.66.2015 z 12 października 2015 r., zmienionego decyzją znak OSR.6233.7.2016 z 7 marca 2016 r. i decyzja znak OSR.6233.12.2018 z 12 lutego 2018 r., udzielonego Tomaszowi Jedziniakowi, prowadzącemu działalność pn. Firma Transportowa "TOMTRANS" Tomasz Jedziniak.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.16.2021 z 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów, znak OSR.6233.52.2014 z 11 sierpnia 2014 r., zmienionego decyzją znak OSR.6233.15.2020 z 8 września 2020 r., udzielonego Andrzejowi Latocha, prowadzącemu działalność pn. "KALANA" Andrzej Latocha.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.15.2021 z 27 października 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia znak OSR.6233.45.2013 z 9 sierpnia 2013 r., zmienionego decyzjami znak OSR.6233.65.2018 z 11 stycznia 2019 r. i OSR.6233.24.2019 z 26 czerwca 2019 r. na przetwarzanie odpadów, udzielonego Zakładowi Usługowo-Handlowemu "RODAM" Sp. z o.o.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.13.2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia znak OSR.6233.45.2014 z 17 lipca 2014 r. na zbieranie odpadów, udzielonego Januszowi Piaseckiemu, prowadzącemu działalność pn. Firma Usługowo-Transportowa Janusz Piasecki.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.12.2020 z 27 października 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia znak OSR.6233.39.2018 z 14 sierpnia 2018 r. na zbieranie odpadów, udzielonego Piotrowi Chrząszczowi, prowadzącemu działalność pn. P.P.H.U. "JARPEX" Piotr Chrząszcz.
Archiwum
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6233.6.2021 z 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów udzielonego EKO-VEKTOR Sp. z o.o.
Archiwum
Zawiadomienie znak BD.ZUZ.1.4210.424.2021.KK z 10 grudnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na nawadnianiu upraw rolnych o powierzchni 14,7955 ha na dz. nr 2/1 w m. Zaborowo, gm. Kruszwica, w ilości przekraczającej średnioroczne 5 m3 na dobę, pozwolenia na wykonanie urządzeń melioracji wodnych w postaci systemu nawodnień ciśnieniowych - deszczowni szpulowej.
Archiwum
Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.4210.466.2021.MT z 3 grudnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zawiadomienia i podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 projektowanej w m. Stanomin, na dz. nr 14/2, gm. Dąbrowa Biskupia, wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłocznymi na dz. nr 14/2, dz. nr 15/2, dz. nr 28, dz. nr 29 w m. Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, usługę wodną - pobór wód podziemnych w utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie dz. nr 14/2 w m. Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia oraz szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średnioroczne 5m3 na dobę, w okresie od 1 marca do dnia 31 paździ
Archiwum
Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.4210.465.2021.MT z 3 grudnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zawiadomienia i podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na żądanie strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 projektowanej w m. Ośniszczewo, na dz. nr 66, gm. Dąbrowa Biskupia, wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłocznymi na dz. nr 66 w m. Ośniszczewo, gm. Dąbrowa Biskupia, usługę wodną - pobór wód podziemnych w utworów mioceńskich ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej na terenie dz. nr 66 w m. Ośniszczewo, gm. Dąbrowa Biskupia oraz szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średnioroczne 5m3 na dobę, w okresie od 1 marca do dnia 31 października każdego roku za pomocą deszczo
Archiwum
Obwieszczenie znak GD.ZUZ.5.4210.454.2021.MT z 3 grudnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zawiadomienia i podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu, na żądanie strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 1 projektowanej w m. Wonorze, na dz. nr 150, gm. Dąbrowa Biskupia, wykonanie urządzeń melioracji wodnych - systemu nawodnień ciśnieniowych w postaci mobilnej deszczowni szpulowej wraz z tymczasowymi naziemnymi rurociągami tłocznymi na dz. nr 150, dz. nr 139, dz. nr 136/1, dz. nr 132/2, dz. nr 132/1 w m. Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia, usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanej w m. Wonorze, na terenie dz. nr 150, gm. Dąbrowa Biskupia i szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5m3 na dobę za pomocą deszczowni szp
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji znak GD.ZUZ.5.4210.383.2021.MK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu, polegającej na wykonaniu wylotu przebudowywanego przepustu o średnicy 800 mm pod koroną drogi w km 0+765,50 drogi powiatowej nr 2541C, odwadniającego pas drogowy drogi powiatowej nr 2541C w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2541C Balczewo-Dziennice, na działkach o nr ewidencyjnych 23/1, 23/2, 21, 24, 34, 144, 158/1 obręb Balczewo, gm. Inowrocław.
Archiwum
Informacja o wydanej decyzji znak OSR.6222.1.23.2021 zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" S.A. w Kruszwicy.
Archiwum
Informacja o wydanej decyzji zmieniającej pozwolenie zintegrowane OSR.6222.1.8.2021 dla Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" S.A. w Kruszwicy.