Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1292/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu w czasie jego nieobecności
Uchwała Nr 1291/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o grant w 2024 r. w ramach programu „Generacja V4"
Uchwała Nr 1290/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2023
Uchwała Nr 1289/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku budżetowego na lata 2024 - 2025 w ramach akredytacji programu Erasmus+
Uchwała Nr 1288/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2023
Uchwała Nr 1287/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku robinia akacjowa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2578C Bródzki - Głębokie, na dz. nr 128 w m. Bachorce, gm. Kruszwica
Uchwała Nr 1286/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2585C Słabęcin - Baranowo, na dz. nr 15 w m. Słabęcin, gm. Kruszwica
Uchwała Nr 1285/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1284/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Kościelcu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego projektu pn. ,,Praktyka czyni mistrza" w roku 2024 r. w ramach programu Erasmus+
Uchwała Nr 1283/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól GastronomicznoHotelarskich im Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia finansowego projektu pn. ,,Nasza przyszłość jest w naszych rękach"- praktyki zagraniczne w Hiszpanii w roku 2024 r. w ramach programu Erasmus+
Uchwała Nr 1282/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku budżetowego w roku 2024 r. w ramach akredytacji programu Erasmus+
Uchwała Nr 1281/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego wniosku o przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1280/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego wniosku o przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1279/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w 2024 roku oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
Uchwała Nr 1278/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 1277/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2024 rok
Uchwała Nr 1276/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2023 rok
Uchwała Nr 1275/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1274/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica
Uchwała Nr 1273/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie dokonania zmian wplanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu lnowroclawskiego na 2024 r