Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1084),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1542),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 689 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 431),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 451),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik. (Dz. U. poz. 457),
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. (Dz. U. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1377 z późn. zm.),


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zobacz jak załatwić sprawę:

1. Rejestracja pojazdu ( pobierz wniosek, załatw sprawę on-line ).
2. Czasowa rejestracja pojazdu ( pobierz wniosek, załatw sprawę on-line ).
3. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu ( pobierz wniosek ).
4. Wyrejestrowanie ( pobierz wniosek, załatw sprawę on-line ).
5. Wtórnik dowodu rejestracyjnego lub jego wymiana ( pobierz wniosek ).
6. Wtórnik nalepki kontrolnej, nalepki legalizacyjnej, nalepki na tablice tymczasowe ( pobierz wniosek ).
7. Wtórnik tablicy rejestracyjnej oraz wymiana tablic rejestracyjnych ( pobierz wniosek ).
8. Zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym ( pobierz wniosek ).
9. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu ( pobierz wniosek ).
10. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego ( pobierz wniosek ).
11.Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym ( pobierz wniosek ).
12. Decyzja na nadanie i umieszczenie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej ( pobierz wniosek ).
13. Opłaty.
14. Upoważnienie ( pobierz upoważnienie ).

15. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej oraz jej wtórnika (pobierz wniosek).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11050
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: podstawa prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 10:27:44
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 10:27:44
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:15:19
Rejestr zmian