Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR LV/481/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przekazania skargi dotyczącej działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego jako organowi właściwemu do rozpatrzenia.
UCHWAŁA NR LV/480/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych.
UCHWAŁA NR LV/479/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres 2022/2023.
UCHWAŁA NR LV/478/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2022 rok z realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027".
UCHWAŁA NR LV/477/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2022 roku zadań ujętych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027".
UCHWAŁA NR LV476/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
UCHWAŁA NR LV/475/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/401/2022 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
UCHWAŁA NR LV/474/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023 - 2037.
UCHWAŁA NR LV/473/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok.