Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 510/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 28 października 2020 r.w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnychUchwała Nr 509/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 Października 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnychUchwała Nr 508/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 22 października 2020 r.w sprawie informacji za III kwartał 2020 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznychUchwała Nr 507/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 22 października 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.Uchwała Nr 506/2020 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2020 rok.Uchwała Nr 505/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 22 października 2020 r.w sprawie przyznania jednorazowych zasiłków zdrowotnych w 2020 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnejUchwała Nr 504/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 22 października 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 16 drzew, tj. drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 55 cm, dwupniowego drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodach pni 53 cm i 65 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 83 cm, 12 drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 55 cm, 89 cm, 87 cm, 67 cm, 75 cm, 88 cm, 101 cm, 68 cm, 102 cm, 85 cm, 52 cm i 36 cm, rosnących na dz. nr 52/3 (obręb 7, arkusz 110), przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu oraz drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 90 cm, rosnącego na dz. nr 52/9 (obręb 7, arkusz 110), przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.Uchwała Nr 503/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 22 października 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia 160 cm, rosnącego na dz. nr 149/11 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.Uchwała Nr 502/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.Uchwała Nr 501/2020Zarząd Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.Uchwała Nr 500/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w pracowniach szkolnych w ramach projektu pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.Uchwała Nr 499/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.Uchwała Nr 498/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2021 r. zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego.Uchwała Nr 497/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".Uchwała Nr 496/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem II".Uchwała Nr 495/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Kościelcu do podpisania Porozumień w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 494/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu do podpisania Porozumień w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 493/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu do podpisania Porozumień w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 492/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu do podpisania Porozumień w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 491/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 490/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu do podpisania Porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 489/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.Uchwała Nr 488/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 15 października 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 27 drzew, tj. 11 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 120 cm, 155 cm, 115 cm, 115 cm, 135 cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm, 220 cm, 255 cm i 170 cm i 2 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 195 cm i 185 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2555C Kościelec - Batkowo - Inowrocław, na dz. nr 39/1 (obręb 2, arkusz 201), przy ul. Batkowskiej w Inowrocławiu, 6 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 290 cm, 225 cm, 250 cm, 260 cm, 210 cm i 195 cm, 4 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 315 cm, 195 cm, 225 cm i 200 cm i drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 215 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2555C Kościelec - Barkowo - Inowrocław, na dz. nr 3 (obręb 2, arkusz 16), przy ul. Batkowskiej w Inowrocławiu, drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia Uchwała Nr 487/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 7 października 2020 r.w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.Uchwała Nr 486/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 7 października 2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa komputerów przenośnych, routerów, klawiatur i telewizorów dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.Uchwała Nr 485/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 30 września 2020 r.w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.Uchwała Nr 484/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 30 września 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podpisania Porozumień w ramach programu mLegitymacja szkolna z Ministrem Cyfryzacji w imieniu którego działa NASK PIB, Kolska 12, 01-045 Warszawa.Uchwała Nr 483/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 30 września 2020 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych - podręczników w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem II.Uchwała Nr 482/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 30 września 2020 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.Uchwała Nr 481/2020Zarządu Powiatu Inowrocławskiegoz dnia 30 września 2020 r.w sprawie wyrażenia zgody na objęcie stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w trybie przeniesienia pracownika samorządowego.Uchwała Nr 480/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 7 drzew, tj. 4 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 265 cm, 340 cm, 270 cm i 280 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 52 w m. Ściborze, gm. Rojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 265 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 220 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 310 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2515C Łążyn - Ściborze, na dz. nr 13/1 w m. Wybranowo, gm. Rojewo.
Uchwała Nr 479/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku jarząb pospolity o obwodach pni 95 cm i 73 cm, rosnących na dz. nr 104/2 (obręb 3, arkusz 620) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 478/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie braku celowości zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 477/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2020/2021