Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1067/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu samochodu osobowego marki Renault Trafie, rok produkcji 2006, o numerze rejestracyjnym CIN 6P36, stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 1066/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wytypowania zadań inwestycyjnych do złożenia przez Powiat Inowrocławski w naborze nr 2/2023/RFRD/B wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Uchwała Nr 1065/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 7 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 235 cm, 270 cm, 240 cm, 290 cm, 170 cm, 195 cm i 280 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2562C Balice-Rzadkwin, na działce nr 17/1 w m. Ołdrzychowo, gm. Janikowo.
Uchwała Nr 1064/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 300 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2508C Wojdal - Pakość, na działce nr 43/2 w m. Mielno, gm. Pakość.
Uchwała Nr 1063/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew, tj. drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 88 cm, drzewa gatunku topola berlińska o obwodzie pnia 300 cm oraz drzewa gatunku topola szara o obwodzie pnia 150 cm, rosnących na dz. nr 1/2 (obręb 2, arkusz 321), przy ul. Józefa Krzymińskiego 8 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1062/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1061/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowrocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.
Uchwała Nr 1060/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1059/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2022 rok
Uchwała Nr 1058/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2022 rok
Uchwała Nr 1057/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy w zakresie realizacji projektu pn. "Trampolina 3".
Uchwała Nr 1056/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1055/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu przy ul. Średniej 9 na najem lokalu mieszkalnego nr 4a znajdującego się w budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 oraz wyłączenie z mieszkaniowego zasobu Powiatu Inowrocławskiego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu przy ul. Średniej 9.
Uchwała Nr 1054/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 1053/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych (podręczników) na rzecz szkół prowadzących kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Zostań Omnibusem III".
Uchwała Nr 1052/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1051/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
Uchwała Nr 1050/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach projektu pn. Zostań Omnibusem III.
Uchwała Nr 1049/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni 130 cm, 125 cm i 140 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2582C Kruszwica - Racice, na działce nr 17, w m. Giżewo, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 1048/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w 2023 roku oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
Uchwała Nr 1047/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2023 rok
Uchwała Nr 1046/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2022 rok