Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr IX/92/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Uchwała Nr IX/91/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028
Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rokUchwała Nr IX/89/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Uchwała Nr VIII/88/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń znajdujących się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakładzie leczniczym: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr VIII/87/2019
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu