Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

KP 2021-2027_poziom kolor.jpg (282 KB)

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079), w związku z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

Powiat Inowrocławski-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w centrum Etap I”, nr projektu: FEKP.08.25-IZ.00-0003/23, nr naboru: FEKP.08.25-IZ.00-056/23, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Status projektu: wybrany do dofinansowania

Data zawarcia umowy o partnerstwie: 06.03.2024 r.

Planowany okres realizacji: 1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Partnerzy projektu:

  • • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
  • • powiaty:
   • -  aleksandrowski
   • -  brodnicki
   • -  bydgoski
   • -  chełmiński
   • -  golubsko-dobrzyński
   • -  grudziądzki
   • -  inowrocławski
   • -  lipnowski
   • -  mogileński
   • -  nakielski
   • -  radziejowski
   • -  rypiński
   • -  sępoleński
   • -  świecki
   • -  toruński
   • -  tucholski
   • -  wąbrzeski
   • -  włocławski
   • -  żniński
  • • miasta na prawach powiatów:
   • -  Bydgoszcz
   • -  Toruń
   • -  Grudziądz
   • -  Włocławek
   • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

  • • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  • • MOPS Bydgoszcz
  • • MOPR Toruń/TCUS
  • • MOPR Włocławek
  • • MOPR Grudziądz/CPDIR
  • • PCPR Aleksandrów Kuj.
  • • PCPR Brodnica
  • • PCPR Bydgoszcz
  • • PCPR Chełmno
  • • PCPR Golub-Dobrzyń
  • • PCPR Grudziądz
  • • PCPR Inowrocław
  • • PCPR Lipno
  • • PCPR Mogilno
  • • PCPR Nakło nad Notecią
  • • PCPR Radziejów
  • • PCPR Rypin
  • • PCPR w Sępólnie Krajeńskim
  • • PCPR Świecie
  • • PCPR Toruń
  • • PCPR Tuchola
  • • PCPR Wąbrzeźno
  • • PCPR Włocławek
  • • PCPR Żnin
  • • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Powiat Inowrocławski zadeklarował wolę przystąpienia w charakterze Partnera do projektu pn. „Rodzina w centrum Etap I”, współfinansowanego z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W latach 2016-2023 Powiat Inowrocławski-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu realizował, w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) oraz innymi partnerami projekty o tożsamym charakterze, tj. Rodzina w Centrum. Z uwagi na pozytywne rezultaty poprzedniego przedsięwzięcia i ogromną korzyść dla rodzin z naszego terenu, Powiat Inowrocławski podjął decyzję o współpracy w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin także w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 323
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Rodzina w Centrum Etap i
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Adrian Maciejewski
Osoba, która udostępnia informację: Adrian Maciejewski
Data wytworzenia informacji: 08.03.2024 11:05:42
Data udostępnienia informacji: 08.03.2024 11:06:24
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2024 12:08:31
Rejestr zmian