Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęArchiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BD.ZUZ.5.4210.339.2023.AOC z 22 stycznia 2024 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.
Decyzja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6522.7.2023 z 10 stycznia 2024 r. udzielająca Urszuli Kustosz prowadzącej działalność pod nazwą Kopalnia Żwiru i Piasku Urszula Kustosz z siedzibą w Wojdalu, gm. Pakość, koncesji Nr 2/2023 na wydobywanie kopaliny ze złoża ,,WOJDAL 32" o powierzchni 1,98395 ha położonego na dz. nr 101/9 w Wojdalu, gm. Pakość Archiwum
Informacja Starosty Inowrocławskiego znak OSR.6522.7.2023 z 10 stycznia 2024 r. o wydaniu koncesji Nr 2/2023 na wydobywanie kopaliny ze złoża ,,WOJDAL 32" o powierzchni 1,98395 ha położonego na dz. nr 101/9 w Wojdalu, gm. Pakość
Archiwum
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GD.ZUZ.5.4210.377.2023.SK z 5 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
Archiwum
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak BD.ZUZ.1.4210.343.2023.KG z 29 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Sprawozdanie okresowe z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 Sprawozdanie końcowe z realizacji Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5