Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 201/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia interesantów odwiedzających Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, w czasie trwania stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Zarządzenie Nr 200/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 199/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 198/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 197/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
Zarządzenie Nr 196/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie Instrukcji, zasad publikacji oraz procedur aktualizacji danych Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 195/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 16/2020 na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 194/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 193/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 192/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Analizy Ryzyka w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 191/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Inowrocławskiego, wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, wymienionymi w statucie, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1881, z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 190/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 189/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Zarządzenie Nr 188/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Zarządzenie Nr 187/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Zarządzenie Nr 186/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingu na terenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.
Zarządzenie Nr 185/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.
Zarządzenie Nr 184/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia i poprawy Jakości" audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 183/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 09 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 182/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 08 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 181/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 08 września 2020 r.
w sprawie powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 180/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 08 września 2020 r.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sikorowie, gmina Inowrocław.
Zarządzenie Nr 179/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 07 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia metodyki szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 178/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 14/2020 na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 177/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 03 września 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 15/2020 na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 176/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 02 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 175/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opłaty za zakwaterowanie w internacie w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Zarządzenie Nr 174/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 01 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.