Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 765/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 764/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Inowrocławskiego przez organizację pozarządową w 2022 r.
Uchwała Nr 763/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasiłków zdrowotnych na 2021 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
Uchwała Nr 762/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 761/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie informacji za III kwartał 2021 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 760/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 759/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 758/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 757/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu do wykonania działań związanych z realizacją projektu pn. "Integracja poprzez sztukę".
Uchwała Nr 756/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku klon jawor o obwodzie pnia 170 cm i drzewa gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 180 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2368C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie, na dz. nr 130 przy ul. Jesionowej w Złotnikach Kujawskich.
Uchwała Nr 755/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 34 drzew, tj. drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 137 cm, drzewa gatunku lipa szerokolistna o obwodzie pnia 62 cm i drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 117 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2524C Orłowo -Latkowo, na dz. nr 100/5 w m. Orłowo, gm. Inowrocław, 2 drzew gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni 83 cm i 62 cm, 5 drzew gatunku wiąz szypułkowy o obwodach pni 57 cm, 41 cm, 56 cm, 103 cm i 157 cm, 3 drzew gatunku dąb bezszypułkowy o obwodach pni 116 cm, 59 cm i 112 cm i 3 drzew gatunku klon polny o obwodach pni 57 cm, 57 cm i 53 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2524C Orłowo - Latkowo, na dz. nr 80 w m. Orłowo, gm. Inowrocław, drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 67 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej...
Uchwała Nr 754/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 5 drzew, tj. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 117 cm i 3 drzew gatunku lipa drobnolistna o obwodach pni 110 cm, 98 cm i 160 cm, rosnących na dz. nr 63/1 (obręb 3, arkusz 11), przy ul. Marii Konopnickiej 15 w Inowrocławiu oraz drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 157 cm, rosnącego na dz. nr 74/1 (obręb 3, arkusz 11), przy ul. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 753/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2021 r.
w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Uchwała Nr 752/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.