Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 116/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia całorocznej normy zużycia paliwa dla samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 115/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 114/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 113/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 11/2019 na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 112/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa drukarek, akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 111/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie przygotowania powiatowego æwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 110/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Wicestarosty Inowrocławskiego do reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 109/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 108/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu koñczącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 108/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 107/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 106/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 105/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 104/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 103/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszy z tytułu dzierżawy gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Skarbu Państwa.
Zarządzenie Nr 102/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 euro.
Zarządzenie Nr 101/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.
Zarządzenie Nr 100/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2019 na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 99/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 98/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.