Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Beata Zimon-Plaskota
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 315
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:
  1. 1) opracowywanie:
   1. a) materiałów planistycznych w celu przygotowania projektu budżetu,
   2. b) układów wykonawczych budżetu i ich przekazywanie jednostkom realizującym budżet,
   3. c) harmonogramu realizacji budżetu;
  2. 2) opiniowanie i sprawdzanie planów finansowych jednostek, dochodów własnych jednostek budżetowych;
  3. 3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetowych oraz finansowych Powiatu, w tym w sprawach kredytów, pożyczek i poręczeń;
  4. 4) sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  5. 5) prowadzenie księgowości budżetu Powiatu;
  6. 6) zapewnienie bieżącej kontroli wykonywania budżetu;
  7. 7) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstawanie zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie innym osobom upoważnień do dokonywania kontrasygnaty;
  8. 8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
  9. 9) wykonywanie niezbędnych analiz, sprawozdań i informacji gospodarczo-finansowych, a dotyczących Powiatu dla potrzeb Starosty;
  10. 10) zapewnienie kontroli merytorycznej z zakresu stosowania przepisów prawa finansowego przez podległe Starostwu jednostki;
  11. 11) opracowywanie planów kontroli i wskazywanie komórce audytu sugestii i potrzeb w tym zakresie;
  12. 12) dopilnowanie terminowego składania sprawozdań i planów przez jednostki do tego zobowiązane;
  13. 13) nadzór nad przepływami środków finansowych, rachubą płac pracowniczych, właściwymi naliczeniami i rozliczeniami podatkowymi, wystawianiem faktur i terminowym realizowaniem zobowiązań finansowych Powiatu.
 2. Skarbnikowi merytorycznie podlega Wydział Budżetowo-Finansowy:
  1. 1) Referat Budżetowy;
  2. 2) Referat Finansowy.
 3. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10478
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Skarbnik Powiatu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 09:09:43
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 09:09:43
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2023 08:40:19
Rejestr zmian