Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 855/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 854/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych oraz odzieży ochronnej, materiałów i narzędzi na kursy zawodowe dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu w ramach projektu pn. Twoja wiedza -Twoja przyszłość IV.
Uchwała Nr 853/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady wynajmu lokali użytkowych do 3 lat w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 852/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem III".
Uchwała Nr 851/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm i 390 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2535C Słońsko - Gąski, na dz. nr 118/1 w m. Gąski, gm. Gniewkowo.
Uchwała Nr 850/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew, tj. drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 240 cm oraz drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 140 cm, rosnących w granicy dz. nr 401/11, przy ul. Dworcowej 18 w Jaksicach, będącej własnością Powiatu Inowrocławskiego oraz dz. nr 200/1, będącej własnością osób fizycznych.
Uchwała Nr 849/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV.
Uchwała Nr 848/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 847/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku klon pospolity o obwodzie pnia 220 cm, rosnącego na dz. nr 3/4 (obręb 3, arkusz 11), przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 53 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 846/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Uchwała Nr 845/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 844/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 843/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu
Uchwała Nr 842/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 841/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 840/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2021 rok