Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 967/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Uchwała Nr 966/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia pomieszczeń użytkowanych przez Gminę Inowrocław w budynku będącym własnością Powiatu Inowrocławskiego przy ul. Sportowej 4 w Jaksicach.
Uchwała Nr 965/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji do przekazania udziału nieruchomości zabudowanej położonej w Latkowie, gmina Inowrocław.
Uchwała Nr 964/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego wniosku o przyznanie Medalu Honorowego Powiatu Inowrocławskiego za zasługi dla Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr 963/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 962/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego przy alei Ratuszowej 38 w Inowrocławiu, dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
Uchwała Nr 961/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Budowa domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 960/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 16 drzew, tj. 4 drzew gatunku wiąz szypułkowy oraz 2 drzew gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno, na działce nr 47 obręb Lipie, gmina Gniewkowo, 2 drzew gatunku klon zwyczajny, drzewa gatunku jesion wyniosły i drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2525C Lipie -Kijewo -Murzynno, na działce nr 8/1 obręb Markowo, gmina Gniewkowo, drzewa gatunku lipa drobnolistna, drzewa gatunku lipa szerokolistna oraz drzewa gatunku jesion wyniosły rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno, na działce nr 44/3 obręb Markowo, gmina Gniewkowo, drzewa gatunku lipa drobnolistna rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno...
Uchwała Nr 959/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 9 drzew, tj. 4 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 195 cm, 175 cm, 225 cm i 265 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 103/1 w m. Orłowo, gm. Inowrocław, 4 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 170 cm, 265 cm, 160 cm i 250 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 103/4 w m. Orłowo, gm. Inowrocław oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 215 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 39 w m. Kłopot, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 958/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 200 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 1 (arkusz 52, obręb 4) przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 957/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Krajowej Grupie Spożywczej S. A. w Toruniu w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach położonych w Tucznie, gmina Złotniki Kujawskie, stanowiących poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 956/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie podjęcia czynności mających na celu stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu (obecna nazwa: Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu) na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej.
Uchwała Nr 955/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 21 września 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 954/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 września 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 953/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do składania oświadczeń woli w sprawach zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o przyznanie dotacji na zakup wyposażenia specjalistycznego niezbędnego do realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego oraz indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia tego oddziału
Uchwała Nr 952/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.