Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR LIII/463/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
UCHWAŁA NR LIII/462/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2022 roku.
UCHWAŁA NR LIII/461/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2022 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
UCHWAŁA NR LIII/460/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2023 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
UCHWAŁA NR LIII/459/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Inowrocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2022 r.
UCHWAŁA NR LIII/458/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim w 2022 r.
UCHWAŁA NR LIII/457/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2022 rok.
UCHWAŁA NR LIII/456/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2023-2037.
UCHWAŁA NR LIII/455/2023
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 rok.