Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
Tel.: (052) 359 21 00
www: http://www.inowroclaw.powiat.pl,
e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl
BIP: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl

 1. Nazwa sprawy
  1. Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
  2. Przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
 2. Miejsce załatwienia sprawy
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  pokój nr 128 (pierwsze piętro), telefon 52 3592 009
  Czas pracy : poniedziałek - piątek 07.30-15.30
 3. Podstawa Prawna
  1. Art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53 z 1989 r. ze zm.)
  2. Art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. , poz. 174 ze zm.)
 4. Wymagane dokumenty
  1. wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  2. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy, kopia decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za świadczenia emerytalne, dopuszcza się przedłożenie oryginału dokumentu do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę
  3. dokumenty potwierdzające tytuł własności do budynków np. aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi, ostateczne postanowienia o przyznaniu praw do spadku, dopuszcza się przedłożenie oryginału dokumentu do wglądu w celu sporządzenia kopii przez pracownika załatwiającego sprawę
 5. Opłata
  Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł płatna w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia nr: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143
 6. Miejsce złożenia dokumentów
  Kancelaria Ogólna
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  pokój nr 012 (parter)
  Czas pracy : poniedziałek - piątek 07.30-15.30
 7. Termin załatwienia
  Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach gdzie będzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego termin może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie drogą pocztową.
 8. Sposób załatwienia
  Decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór. Osoby załatwiające sprawę proszone są o zawarcie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, czy decyzja jest gotowa do odbioru.
 9. Tryb odwoławczy
  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 10. Informacje dodatkowe
  Formularz wniosku
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11038
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Przyznanie nieodpłatne prawa własności działki
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2020 15:11:00
Data udostępnienia informacji: 09.01.2020 15:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 05.07.2021 12:51:39
Rejestr zmian