Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęLista rzeczoznawców majątkowych
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Inowrocławskiego
OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji
GD.ZUZ.5.4210.460.2020.EF
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wydaniu decyzji w dniu 11 stycznia 2021 r., znak: GD.ZUZ.5.4210.460.2020.EF dla Gospodarstwa Rolnego Roszak Marek, Brudnia 36, 88-133 Dąbrowa Biskupia udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 212 obręb 0002 Brudnia na potrzeby nawadniania upraw rolnych o łącznej powierzchni 16,42 ha w ilości większej niż średniodobowe 5 m3/dobę w gospodarstwie rolnym w m. Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia.
Rozporządzenie Nr 1/2021
Powiatowego lekarza weterynarii w Inowrocławiu
z dnia 13 stycznia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu inowrocławskiego
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.272.2020.MM
o wydanej decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.272.2020.MM udzielającej Panu Dawidowi Ogrodowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych na dz. nr ewid. 10/1 obręb 0024 Walentynowo, w m. Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski, usługę wodną - pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ewid. 10/1 obręb 0024 Walentynowo, w miejscowości Walentynowo, gm. Dąbrowa Biskupia oraz szczególne korzystanie z wód – korzystanie z wód dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, na dz. nr ewid. 10/1 obręb 0024 Walentynowo.