Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RODO - klauzula do zapoznania się

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowychoraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu jest Starosta Inowrocławski z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław.
 2. W razie pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
   na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której administrator jest stroną,
  • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: 
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub cofnęli Państwo zgodę, na której opierało się ich przetwarzanie lub nie ma nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania danych.
 7. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych przez administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 20155
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: RODO
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.01.2021 14:46:37
Data udostępnienia informacji: 13.01.2021 14:47:08
Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2024 16:19:10
Rejestr zmian