Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 839/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
Uchwała Nr 838/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2021.
Uchwała Nr 837/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2021 rok
Uchwała Nr 836/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza -Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 835/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Więcej niż edukacja. More than education" realizowanego w ramach programu Erasmus+.
Uchwała Nr 834/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Hiszpańskie smaki: Walencja - Zagraniczne praktyki zawodowe naszą inwestycją w przyszłość" realizowanego w ramach programu Erasmus+.
Uchwała Nr 833/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w 2022 roku oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji
Uchwała Nr 832/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji" realizowanego z programu Erasmus+.
Uchwała Nr 831/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z wyposażeniem.
Uchwała Nr 830/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Rąbińskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 829/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2021 rok
Uchwała Nr 828/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 827/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 lutego 2022 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2021 rok
Uchwała Nr 826/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu do składania oświadczeń woli w sprawach zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy o przyznanie dotacji na zakup indywidualnego pakietu zbiorczego ucznia oddziału przygotowania wojskowego
Uchwała Nr 825/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 824/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim
Uchwała Nr 823/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Inowrocławskim
Uchwała Nr 822/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.