Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 57/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wytypowania zadań inwestycyjnych do złożenia przez Powiat Inowrocławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Uchwała Nr 56/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyznania świadczeń dodatkowych dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 55/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 54/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 rok.
Uchwała Nr 53/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2018 r.
Uchwała nr 52/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu "Odkrywamy kolory naszych małych ojczyzn" w ramach programu Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Uchwała nr 51/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Andrzeja Mikołajczaka ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu i wyrażenia zgody na przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze.
Uchwała nr 50/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała nr 49/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powołania dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 48/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 47/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2019 wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 46/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2018/2019.