Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 569/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 568/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2021 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 567/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie informacji za IV kwartał 2020 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa wart. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 566/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 565/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 12 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Uchwała Nr 564/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 563/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 562/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w przetargu.
Uchwała Nr 561/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 235 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2514C Liszkowo - Jaksice, na dz. nr 4 w m. Wybranowo, gm. Rojewo.
Uchwała Nr 560/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 6 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 350 cm, 365 cm, 345 cm, 355 cm, 235 cm i 220 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga nr 252, na dz. nr 35 w m. Góra, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 559/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski za 2020 rok.