Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 108/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 107/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).
Zarządzenie Nr 106/2018
Starosty Inowrocławskiego
z 26 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 105/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowrocławskiego.
Zarządzenie Nr 104/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 17/2018 na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 103/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na rzecz Powiatu Inowrocławskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Zarządzenie Nr 102/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 101/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 100/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 16/2018 na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 99/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 98/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego".
Zarządzenie Nr 97/2018
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiązku odbywania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.