Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 30/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji za IV kwartał 2018 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Uchwała Nr 29/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 28/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 20/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 27/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2019-2028.
Uchwała Nr 26/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmiany projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 rok.
Uchwała Nr 25/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 24/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 23/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025".
Uchwała Nr 22/2019
arządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego, 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm, 300 cm i 255 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2451C Młynice-Sukowy-Baranowo, na dz. nr 176 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 21/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 20/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.