Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUCHWAŁA NR XXVI/253/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021 - 2030
UCHWAŁA NR XXVI/252/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXVI/251/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Inowrocławskim
UCHWAŁA NR XXVI/250/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jaksicach, gmina Inowrocław
UCHWAŁA NR XXVI/249/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego
UCHWAŁA NR XXVI/248/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17 poprzez zmianę jej siedziby
UCHWAŁA NR XXVI/247/2021
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski za 2020 rok
UCHWAŁA NR XXVI/246/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2025"
UCHWAŁA NR XXVI/245/2021
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowrocławskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
UCHWAŁA NR XXVI/244/2021
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok"