Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 270/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 269/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 268/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Hofman-Brzykcy nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 267/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 266/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego - samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter rok produkcji 1999, o numerze rejestracyjnym CIN 53PX stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego, będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 265/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
Uchwała Nr 264/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok
Uchwała Nr 263/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2020 roku wykonywanie zadań publicznych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji.
Uchwała Nr 262/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie oddania w użycie Gminie Inowrocław części nieruchomości położonych w Inowrocławiu oraz w Kłopocie, gmina Inowrocław.
Uchwała Nr 261/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 260/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 259/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 258/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 257/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 256/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 255/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania dla pracowni szkolnych objętych projektem pn. Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego.
Uchwała Nr 254/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
Uchwała Nr 253/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu fotograficznego do pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość III.
Uchwała Nr 252/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 251/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026".
Uchwała Nr 250/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku wierzba biała o obwodzie pnia 255 cm, rosnącego na dz. nr 44 (obręb 6, arkusz 66), 2 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni 187 i 170 cm oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 205 cm, rosnących na dz. nr 43 (obręb 6, arkusz 66) przy ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 w Inowrocławiu.