Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane ustanowieniem i anulowaniem zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

  1. Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu na podstawie aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów lub zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
  2. Skreślenia adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie jednego z następujących dokumentów: odpisu prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów bądź pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

dołączając:

  • dowód rejestracyjny.

Do wglądu!

  1. dokument tożsamości:
    1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
    2. w przypadku cudzoziemca - karta pobytu na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt lub pobyt czasowy,- polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.
  2. polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9420
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Łukasz Smoleń
Osoba, która udostępnia informację: Łukasz Smoleń
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 14:05:06
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 14:05:06
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:07:27
Rejestr zmian